4.5.05

Kurumsal Düzeyde Elektronik İmza Kullanımı (Devam)

Geçen hafta irdelemeye başladığımız elektronik imzanın kurumsal yapılar içerisinde kullanımını irdeliyoruz.

Bölümü buradan dinleyebilirisiniz.